flyer-van-het-concert-Shema-in-KampenIn Zuid Frankrijk, in Aix-en-Provence , 30 kilometer ten noorden van Marseille, staat sinds 1974 een Franstalige protestantse theologische faculteit die nauwe banden heeft met de Theologische universiteiten in Kampen en Apeldoorn. Deze Faculté Jean Calvin (FJC) telt elk jaar ruim 100 studenten en heeft uitstraling naar heel de Franssprekende wereld, maar ontvangt geen enkele steun van de Franse overheid. Vanuit verschillende gerefor- meerde en reformatorische kerken, ook vanuit Nederland, ontvangt de FJC steun.
Het koor van de FJC met als naam 'Shema' heeft een missionaire functie en helpt de identiteit van de FJC uit te dragen.
Van 19-23 april hoopt dit koor 'Shema' naar Nederland te komen. Het eerste concert vindt plaats in Kampen en wel op: vrijdag 20 april, 20.00 uur in de Burgwalkerk.
Tevens verlenen het Greijdanus Schoolkoor en de Cantorij van de TU Kampen (onder leiding van Sander van den Houten) hun medewerking aan dit concert. LPB-media gaat het opnemen, zodat het live, en op een later tijdstip, gevolgd worden via de site beleefmee.nl .
De toegang is gratis en er wordt gecollecteerd ten bate van de Faculté Jean Calvin.
Voor meer info: zie de website: www.kampen-aixenprovence.nl

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten