Het College van Diakenen treedt op namens de gemeente, uit
wie de diakenen geroepen zijn tot hun bijzondere dienst. Alle activiteiten en
werkzaamheden van het College vloeien voort uit de dienst waartoe de gemeente
is geroepen.

Het College van Diakenen zet zich in voor het behouden en
aanwakkeren van het diaconale bewustzijn van de gemeente. Alle activiteiten
zijn erop gericht te bereiken dat de gemeente overeenkomstig haar wezen
diaconale gemeente is en blijft. Door voorlichting en eigen voorbeeld gaan de
diakenen de gemeente voor op de diaconale weg. In de eredienst bepaalt de
diaconale voorbede de gemeente elke zondag bij haar diaconale roeping.

De Wijkraden van Diakenen geven in hun wijk verdere
uitwerking aan de diaconale gestalte en het diaconale gehalte van de gemeente.
Zij vormen de uitvalsbasis voor de diakenen die in die wijk werkzaam zijn.

In het ambtelijke werk binnen de gemeente bevorderen de
afzonderlijke diakenen dat de leden van de gemeente naar elkaar omzien.

Zij zoeken actief naar diaconale hulpvragen en nemen de
drempels (ook van de schaamte) weg voor wie op de dienst van anderen is
aangewezen.

Naar buiten toe presenteren de diakenen de dienstknechtgestalte
van de kerk ten opzichte van de eigen samenleving en de wereld. Zij dragen bij
aan het welzijn van alle burgers van Kampen die in nood zijn. Zij voeren (samen
met de Commissie ZWO) actie voor de noden in de samenleving en de wereld.Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten