Afgelopen zondag verraste ds. Kasper Jager ons door met zijn vrouw Grietje de startzondag te bezoeken. Ze bleven tot en met de maaltijd en hebben in een ongedwongen sfeer al met velen kennis gemaakt. Vorige week kregen ze de sleutel van hun huis aan de Siriusweg 7. Ze gingen er gelijk aan de slag. Volgende week zullen ze daar al wonen.
24 september gaat ds. Jager voor het laatst voor in Borger. Dat doet hij in een avondmaalsdienst. Vanuit kerkenraad en beroepingscommissie zal een kleine afvaardiging uit Kampen daarbij zijn.
Op 1 oktober zal ds. Jager 's middags in de Burgwalkerk om 14.30 uur intrede doen in onze gemeente. Het wordt een feestelijke dienst. We zijn de Heer dankbaar dat we een voorganger hebben gevonden, die past bij onze gemeente en we zullen in deze dienst van onze dankbaarheid getuigen. Bovenal zullen we een zegen vragen voor ds. Jager. Zonder Zijn zegen is ook het werk van een predikant nutteloos.
Zo vallen we van het ene feest in het andere. U bent van harte uitgenodigd voor deze dienst. Er is dan 's morgens geen dienst in de Open Hof. We hopen als kerkenraad dat de Burgwalkerk vol is en dat we op die manier een warm welkom bereiden voor onze nieuwe predikant.
Er zullen ook veel gasten van buiten komen. Op de uitnodigingskaart, die zij ontvangen hebben, staat vermeld dat na afloop er gelegenheid is om ds. Jager en zijn echtgenote persoonlijk te ontmoeten. Dat geldt echter alleen voor de gasten van buiten. Na afloop is er voor onze eigen gemeenteleden geen ruimte om uitgebreid kennis te maken met ds. Kasper Jager en zijn vrouw. Dat kan fysiek gewoon niet. De genodigden komen na afloop bij elkaar in de grote zaal van de Burgwalkerk en die is daarmee wel gevuld. In de komende weken komt er genoeg ruimte voor onze eigen gemeenteleden om kennis te maken.
Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Pieter Treep

Agenda

Kerkdiensten