IMG 0001aWat was het een mooie dienst afgelopen zondagmiddag in de Burgwalkerk! De intrededienst van ds. Kasper Jager, bijgewoond door veel gasten en gemeenteleden, ligt alweer achter ons. We zijn dankbaar dat we ds. Jager en zijn gezin mochten begroeten in onze gemeente.
Zoals Jezus op weg ging met Mozes en Elia, met Zijn wet en met Zijn profetieën, zo mogen wij op weg gaan met onze Heer. Dat kwam tot uiting in de verkondiging n.a.v. het verhaal van de Emmaüsgangers. We mochten met elkaar stil zijn en samen ook een zegen vragen over het werk wat ds. Kasper Jager in onze gemeente gaat doen.
Er waren veel goede woorden van diverse kanten. Het was ook fijn dat burgemeester Bort Koelewijn aanwezig was en hem en zijn gezin namens de gemeente Kampen welkom heette. Het laat zien dat er betrokkenheid van ons gemeentebestuur is met het kerkelijk leven.
Wilt u de intrededienst nog een keer beluisteren, dan kan dat via onze website.
Ds. Jager begint nu met zijn werkzaamheden in onze wijk. Dat start met een inwerkperiode en vooral met veel kennismaken. Als eerste met de gemeenteleden. A.s. zondag gaat hij voor in de morgendienst en na afloop kunt u hem allemaal de hand schudden. Hij zal ook kennis komen maken met allerlei verschillende groepen in onze gemeente. Dat zijn er nogal wat, dus dat heeft best wel wat tijd nodig. En dan moet tussendoor ook nog een stapel verhuisdozen worden uitgepakt. We wensen hem een rustige inwerkperiode en veel plezier in zijn werk. En we hopen dat hij, zijn vrouw Grietje en hun kinderen zich gauw thuis zullen voelen in Kampen en in de Open Hof.
Pieter Treep

Ab van Essen heeft prachtige foto’s gemaakt. Klik hier om ze te bekijken.

Agenda

Kerkdiensten