De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking heeft als doel de wereld van veraf dichterbij te
brengen.

In onze wereld leven veel mensen in armoede, vaak verstoken
van veel essentiële levensbehoeften, zoals (goede) medische voorzieningen,
scholing, (schoon) drinkwater.

De commissie ZWO heeft als taak al deze facetten van haar
werk voortdurend onder de aandacht te brengen. Via de kerkbode, (door middel
van folders voor) ZWO-zondagen, acties voor een speciaal doel, het verkopen van
de Missie/Zendingskalender en via het missionair en diaconaal tijdschrift
'Vandaar'.

De commissie vergadert ongeveer zes keer per jaar. We
verwelkomen graag nieuwe leden.

Agenda

Kerkdiensten