019In het jaar1930 werd een elektrische windmachine geplaatst. De orgelbouwer J. Reil (Heerde) verrichtte een restauratie en uitbreiding in 1943. Een pedaallade kon nog achter in de orgelkas worden geplaatst, zodat een vrij pedaal ontstond met drie stemmen. Enige verschuivingen en veranderingen met de manuaalregisters completeerden de ingreep, maar storingen bleven en zo werd besloten in 1951, tegelijk met de restauratie van het kerkgebouw, ook het orgel weer door Reil te laten veranderen. De hoofdwerkkas werd verplaatst tegen de achtermuur, de windkas verdween en een rugwerkkas werd bijgebouwd. De pedaalladen kwamen terzijde van de hoofdwerkkas achter schotten, pneumatisch opgesteld. Een zwelkast werd gebouwd. Kosten van de ingreep fl 4000,-. Deze beurt aan het instrument heeft niet geleid tot een goed resultaat. Uiterlijk bleek dat de vijf beelden het niet hebben overleefd, twee kleine beelden bij de pedaaltorens wel.

Reeds in het jaar 1958 moest opnieuw gerestaureerd worden, nu door de fa. Willem van Leeuwen (Leiderdorp), die een plan maakten om een geheel mechanisch instrument met drie manualen en pedaal te realiseren, totaal 33 sprekende stemmen. Daartoe moest de lade van het hoofdwerk bovenin de kas en het bovenwerk als positief onderin de kas, zodat ook ruimte zou komen om de pedaalladen in de kas te brengen. Enige registers veranderden van plaats, de dubbelkorigheid van de Praestant werd hersteld. Dit werk werd uitgevoerd voor fl 55.000,-. Behoudens een achttal registers van het rugwerk, die werden gereserveerd (prijskaartje) en de zwelkast die verdween.


In het jaar 1960 valt een groot stuk stucplafond naar beneden, de kerk gaat dicht, het orgel wordt gedemonteerd, maar ook weer geïnstalleerd, met nu ook de vulling van het rugpositief. Een nieuwe rugwerklade wordt geïnstalleerd en het geheel krijgt het VEKA-systeem, een patent van Van Leeuwen. Enkele registers worden door Willem van Leeuwen gebruikt, afkomstig uit het Garrels-orgel in Maassluis, de rest is nieuw pijpwerk. Completering met zeven beelden volgt nog in 1963.

In het voorjaar van 2007 is het orgel schoongemaakt door orgelmakerij Reil. De pulpeten zijn vernieuwd en de intonatie is nagelopen. In samenwerking met schildersbedrijf De Groot uit Kampen werden de frontpijpen van nieuw bladgoud voorzien. Deze firma schilderde ook de orgelkas ivoorkleurig, afgezet met bladgoud. Op 24 mei 2007 nam de kerkelijke gemeente haar orgel weer in gebruik.
Het orgel bevond zich voor de restauratie technisch gezien in goede staat, maar een schoonmaakbeurt van het pijpwerk was noodzakelijk, dit gebeurde normaal om de 30 jaar, waar het nu in 1960 voor het laatst is gebeurd, dus 47 jaar daarvoor. De orgelkas heeft in de jaren ook erg geleden, is goed beschadigd, zodat een verfbeurt ook noodzakelijk was, en het terugbrengen van de ivoorkleur versiert met gouden ornamenten leek het beste, gezien de bijzondere kleuren waarmee het kerkgebouw is versierd. De imitatie-eiken kleur, die het orgel voor de restauratie had, paste niet in het geheel en was ook niet oorspronkelijk.

Tot slot heeft in 2013 de Kromhoorn 8' van het rugwerk plaatsgemaakt voor een Dulciaan 8'. De Kromhoorn vertoonde corrosie, was niet mooi van toon en slecht te stemmen. De organist wist een tweedehands Dulciaan te verkrijgen die prima in het klankconcept van het rugwerk past en bovendien meer grondtoon bezit.

Dispositie

Hoofdwerk (C-f'''): Quintadeen 16' - Prestant 8'
(discant dubbel) - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Roerfluit 4' - Quint 2⅔' -
Octaaf 2' - Mixtuur 2' 4-6 st - Cornet 4 st discant - Trompet 8'.

Rugwerk (C-f'''): Holpijp 8' - Quintadeen 8' -
Prestant 4' - Gedekte fluit 4' - Gemshoorn 2' - Sesquialter 2 st - Quint
1⅓' - Scherp 1' 3 sterk - Dulciaan 8' - Tremulant.
Positief (C-f'''): Praestant 8' - Doesfluit 8' -
Gamba 8' - Octaaf 4' - Speelfluit 4' - Nasard 2⅔' - Fluit 2' - Mixtuur 1⅓'
3-4 st - Hobo 8' - Tremulant.

Pedaal (C-f'): Subbas 16' - Prestant 8' - Octaaf 4' - Fagot 16'
- Cornet 4'.

Koppelingen: Rugwerk aan Pedaal
- Hoofdwerk aan Pedaal - Positief aan Pedaal - Rugwerk aan Hoofdwerk -
Positief aan Hoofdwerk.

Winddrukken:
hoofdwerk = 86 mm. Positief = 75 mm. Rugwerk = 91 mm. Pedaal = 90 mm.Agenda

Kerkdiensten